Kyrkornas antisemitism. Enligt sociologins lagar skulle inte judarna finnas längre men…….

Redan de urgamla kyrkofäderna (med några senare kändisar i listan) visade sitt judehat: Från 

Anti-Semitism of the "Church Fathers"

översätter jag direkt:

Ignatius biskop av Antiochia (98-117A.D.) - Episteln till Magnesierna

För om vi fortfarande utövar judendom erkänner vi att vi inte har fått Guds nåd ... det är fel att tala om Jesus Kristus och leva som judar. För kristendomen tror inte på judendomen, utan på judendomen i kristendomen.

"Barnabas epistel" Kapitel 4, verserna 6-7 (mellan 130A.D. och 138 AD)

Tagen eder till vara, och var inte som några som hopar på sig synder och säger att förbundet är deras, liksom vårt. Det är vårt, men de förlorade det helt precis efter Moses fått det.

Justin Martyr - Dialog med Trypho (Mellan 138A.D. och 161 AD)

Vi skulle också följa din omskärelse av köttet, dina sabbater, och med ett ord, alla era festivaler, om vi inte var medvetna om anledningen till att de infördes på er, nämligen på grund av era synder och hårda hjärtan .

Seden att omskära köttet, som avkunnats från Abraham, gavs till dig som ett signum, att avvika från andra nationer och från oss kristna. Syftet med detta var att du och bara du kan drabbas lidanden som nu med rätta är dina, som bara ditt land skall vara öde, och era städer förstörda av eld, att frukterna av dig mark ätas av främlingar inför dina ögon, att inte någon av er tillåtes att komma in i din stad Jerusalem. Din omskärelse av köttet är det enda märke som säkert skiljer dig från andra män ... som jag sa innan var på grund av dina synder och synder hos era fäder som bland annat föreskrifter införde Gud på dig följadet av sabbaten som ett märke.

Origenes av Alexandria (185-254 e.Kr.) - En kyrklig författare och lärare som bidrog till det tidiga bildandet av kristna doktriner.

Vi kan således påstå i yttersta förtroende att judarna inte kommer att återvända till sin tidigare situation, för de har begått de mest avskyvärda av brott, i utformandet av en konspiration mot Frälsaren av den mänskliga rasen ... därav förstördes med nödvändighet den stad där Jesus led, den judiska nationen drevs från sitt land och ett annat folk kallades av Gud att att väljas i ett välsignat val.

Johannes Chrysostomos (344-407 AD) - En av de "största" av kyrkofäderna, känd som "Med den Gyllene munnen." En missionär och predikant känd för sina predikningar och tal.

Synagogan är värre än en bordell ... den är ett tillhåll för skurkar och vilda djur ... tempel av demoner som ägnas åt avgudadyrkans kulter ... en fristad för banditer och lågt liv och en grotta för Djävulen. Det är en kriminell samling av judar ... en mötesplats för Kristi mördare ... ett hus värre än ett dryckeshål ... ett tillhåll för tjuvar, ett hus ökänt för sin sjuka, en bostad för missgärningar, en fristad för Djävlar, ett svalg och en avgrund med undergång. "..." Jag skulle säga samma saker om deras själar ... Som för mig, jag hatar synagogan ... Jag hatar judarna av samma anledning.

Från "rötter Christian antisemitism" av Malcolm Hay

St Augustine (c. 354-430 e.Kr.), Bekännelser, 12,14

Hur förhatliga för mig är fienderna till din Skrift! Hur jag önskar att du skulle dräpa dem (judarna) med ditt tveeggade svärd, så att där inte finns någon som motsätter sig dina ord! Gärna såge jag dem dö för sig själva och leva för dig!

Peter den Vördade - känd som den "saktmodigaste av män, en modell av kristen kärlek"

Ja,ni  judar. Jag säger, jag talar till dig, du, som till denna dag förnekar Guds Son. Hur länge, stackare, kommer ni inte att tro på sanningen? Sannerligen Jag tvivlar på att en jude kan vara riktigt mänsklig ... Jag leder ut från dess lya ett monstruös djur, och visar det som ett åtlöje i amfiteatern i världen, inför åsynen av alla människor. Jag tar dig fram, du Jude, du brutala best, i åsynen av alla män.

Från "rötterna av Christian antisemitism" av Malcolm Hay

Martin Luther - 1543

Om judarna och deras lögner

Vad skall vi kristna göra med den här förbannade avvisade rasen av judar? Eftersom de lever bland oss ​​och vi vet om deras lögnaktighet och hädelse och förbannelse kan vi inte tolerera dem om vi inte vill dela deras lögner, förbannelser och hädelse. På så sätt kan vi inte släcka en osläcklig eld, gudomlig vrede eller konvertera judarna. Vi måste be och pietetsfullt öva en barmhärtig press. Kanske vi kan rädda några från branden och lågorna [i helvetet]. Vi får inte söka hämnd. De är säkert att det straffas tusen gånger mer än vi kanske önskar dem. Låt mig ge dig min ärliga råd.

Först bör deras synagogor sättas i brand, och allt som inte brinner upp bör täckas över eller spridas över med jord så att ingen någonsin kan ha möjlighet att se askan eller stenen av det. Och detta borde göras för att ära Gud och kristendomen för att Gud kan se att vi är kristna, och att vi inte har medvetet tolererat eller godkänt av sådan allmän lögn, förbannelse och hädelse om hans son och hans kristna.

För det andra bör deras hem även brytas ned och förstöras. För de begår samma saker där som de gör i sina synagogor. Av denna anledning bör de sättas under ett tak eller i ett stall, liksom zigenare, så att de inser att de inte är herrar i vårt land, som de skryta, utan eländiga fångar, eftersom de klagar  oavbrutet inför Gud med bitter klagan.

För det tredje bör de fråntas sina bönböcker och Talmud där en sådan avgudadyrkan, lögner, förbannade, och hädelse lärs ut.

Fjärde måste deras rabbiner förbjudas under hot av död att lära längre ...

För det femte bör pass och reseprivilegier vara helt förbjudna för judarna. För de har ingen verksamhet på landsbygden eftersom de inte är adelsmän, eller tjänstemän, eller köpmän eller liknande. Låt dem stanna hemma ... Om du furstar och adelsmän inte kan stänga vägen juridiskt för sådana utsugare, borde några trupper rida mot dem, ty de kommer att lära av denna pamflett vad judarna är och hur man hanterar dem och de borde inte skyddas. Du borde inte, du kan inte skydda dem, om du inte i ögonen på Gud vill dela alla deras styggelser ...

Sammanfattningsvis, kära prinsar och adelsmän som har judar i eradomäner, om detta råd från mig inte passar dig, så hitta ett bättre, så att du och vi alla kan vara fria från denna olidliga djävulsk börda - judarna ...

Låt regeringen hantera dem i detta avseende, som jag har föreslagit. Men om staten handlar eller inte, låt alla åtminstone styras av sitt eget samvete och forma för sig en definition eller bild av en Jude. När du lägger ögonen på eller tänker på en Judisk man måste du säga till dig själv: Ack, att munnen som jag ser har förbannat och förbannar och baktalar varje lördag min kära Herre Jesus Kristus, som har återlöst mig med sitt dyrbara blod, och dessutom Dessutom har den bett och pläderat inför Gud, att jag, min fru och barn, och alla kristna knivskärs till döds och förgås kapitalt. Och han själv skulle gärna göra det om han kunde, för att tillägna sig våra varor ...

Så desperat, grundligt ond, giftig, och djävulsk är många av dessa judar som under dessa fjorton hundra år har varit och fortfarande är vår pest, vår pest och vår olycka.

Jag har läst och hört många historier om judar som håller med denna Kristi dom, nämligen hur de har förgiftat brunnar, utfört mord, kidnappat barn, som jag nämnt tidigare. Jag har hört att en Jude sänt andra Judar, och detta med hjälp av en kristen, en kruka av blod, tillsammans med en tunna vin, som i vilken, när den var tömd, en död Jude hittas. Det finns många andra liknande historier. För deras kidnappning av barn har de ofta bränts på bål eller förvisats (som vi redan har hört). Jag är väl medveten om att de förnekar allt detta. Det sammanfaller Kristus dom som förklarar att de är giftiga, bittra, hämndlystna, knepiga ormar, mördare, och barn till djävulen, som stinger och arbetar för att skada, i smyg, varhelst de inte kan göra det öppet. Av den anledningen skulle jag vilja se dem där det inte finns några kristna. Turkarna och andra hedningar tolererar inte vad vi kristna utstår från dessa giftiga ormar och unga djävlar ... bredvid djävulen, har en kristen inte mer bitter fiende än en Jude. Det finns ingen annan som vi beviljar så mycken välgörenhet och från vilka vi lider så mycket som vi gör från dessa djävulens barn, denna kull huggormar.

Översatt av Martin H. Bertram, "On Judarna och deras lögner, Luthers arbeten, Volume 47", Philadelphia: Fortress Press, 1971.

Martin Luther - 1543

Av det ofattbara Namnet och generationer av Kristna.

Men din [Guds] dom är rätt, Justus es Dominie. Ja, så skall judar, men ingen annan straffas, som höll ditt ord och mirakel i förakt och förlöjligade det, förolämpade och fördömde det för så lång tid utan avbrott, så att de inte kommer att falla, liksom andra människor, hedningar och alla de andra, i synd och död, inte upp i helvetet eller i mitten av helvetet, men i schaktet i helvetet, där man inte kan falla djupare ...

Även om de straffas på de mest ohyggliga sätt att gatorna flyter med sitt blod, så att deras döda räknas, inte i hundratusentals, utan i de miljontals som hände under Vespasianus i Jerusalem och med ondskan hos Hadrianus, fortfarande insisterar de på att ha rätt även om de efter dessa 1500 år var i misär ytterligare 1500 år, fortfarande måste Gud vara en lögnare och de måste vara korrekta. Sammanfattningsvis är de djävulens barn, dömda till helvetet ...

Judarna fick vad de förtjänade. De hade kallats och valde att vara Guds mun som Jeremia säger ... Gapa stort och jag kommer att fylla den, men håll behållaren tätt tillsluten, deras munkorgar, ögon, öron, näsa, hjärta och alla sinnen, så han förorenade och sprutade dem så fulla att det utstrålar från dem överallt och djävulens smuts kommer från dem.

Ja, det smakar  bra för dem, i deras hjärtan, de smacka deras läppar som svin. Det är så de vill ha det. Fortsätt skrik: "Korsfäst honom, korsfäst honom." Skrik mer: ". Hans blod kommer över oss och våra barn" (Matteus 27:25) Jag menar det kom och hittade er ...

Kanske tycker en av de barmhärtiga heliga bland oss ​​kristna att jag uppträder alltför rått och föraktfullt mot de fattiga, eländiga judarna när jag arbetar med dem så sarkastiskt och förolämpande. Men, gode Gud, jag är alldeles för mild i mitt kränkande av sådana Djävlar ...

Är det svårt att se var Hitler hämtade sin inspiration? Eller Bilda för sitt judehat, som de uppvisar gång på gång?

John Calvin

Ett svar på frågor och invändningar av vissa judar:

Deras [judarna] ruttna åsikter och obevekliga styvnackade uppträdande förtjänar att de är förtryckta i oändlighet och utan åtgärd eller slut och att de dör i sin misär utan att någon tycker synd om någon.

Utdrag ur "Ad Quaelstiones et Objecta Juaei Cuiusdam Responsio," av John Calvin,Juden i kristen teologi, Gerhard Falk, McFarland & Company, Inc., Jefferson, NC och London, 1931.

Så där ser vi vad kristendomens grund står på. Läs om det långsamt.

Nu:

The Mainline Protestant Churches and Israel
Will churches boycott Israel?

Ska jag berätta att muslimerna också hatar judarna och vill döda dom? Läs din kvällsblaska.

Kom ihåg: vi europeer håller på att ta slut, inte så judarna i Israel. Se föregående artikel.

So - judarna lever i högönsklig välmåga trots Luther, Hitler och Bilda, ha! Se videon, en liten pesachkonsert:

[videolänk]

.......

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Share

Raketanfall på Eilat.

Originalartikel här.

5 april 2012

Klicka högerpilen.

Eilat ligger långt ifrån de palestinska områdena men väldigt nära egyptiska Sinai. Dagens Egypten tillåter alltså palestinska terrorister att vandra omkring i Sinai och sända Grad-raketer därifrån. 

Ingen vet om de inte KAN eller inte VILL stoppa terrorverksamheten. 

En söndagsgryning i början av februari sprängde terrorister för tolfte gången gasledningen i Sinai som förser Jordanien med nästan all sin energi och Israel med kanske 40% av deras - och Egypten förlorar självklart stora mängder hårdvaluta på det som de i högsta grad behöver för att importera mat till sin svältande befolkning - Egypten har sett till att de själva enbart kan producera hälften av sin mat.

Jordanien, som har 4 gånger så stor yta som Israel, lider självklart svårt av denna energiförlust. Israel varierar sig mer, och har snart egen gas nog att sälja. Jordanierna lär bli lättade. Palestinierna får också köpa om de betalar cash - ingen litar på DOM.

Resterna efter en gradraket hittades i ett område som bebyggs för bostäder. Ytterligare två explosioner hördes. Den dödade ingen denna gång, men det spelar ju ingen roll, det är avlossandet som är helt olagligt, inte vem den råkar träffa. Som Goldstone sa i sin avbön:

"Hundreds more rockets and mortar rounds have been directed at civilian targets in southern Israel. That comparatively few Israelis have been killed by the unlawful rocket and mortar attacks from Gaza in no way minimizes the criminality. The U.N. Human Rights Council should condemn these heinous acts in the strongest terms."

Israel hade ingen förhandsinformation men bevakningen vid gränsen mot Egypten har ju ökats efter terrorattacken för några månader sedan, då terrorister vandrade över gränsen framför näsan på egyptiska gränssoldater, åtminstone en del rapporterades ha egyptiska soldatuniformer på sig som förklädnad. Israel håller på att bygga ett terroriststängsel längs hela gränsen mot Egypten. Det hjälper förstås också att stoppa floden av muslimska illegala invandrare, som Israel ingalunda klarar av - någon ansåg att där fanns potential för en miljon muslimer som ville fly de muslimska länderna där till det judiska "apartheidlandet" Israel.

Egypten är ju ett eget land och Israel kan inte bara avliva terrorister i dess område, Egypten fick också tillåtelse, efter sprängningen av gaspipelines, att öka antalet soldater där bortom vad som tilläts av fredsavtalet, men det har visst inte hjälpt. Så Israel måste ha mycket seriösa förhandlingar med islamisterna där, ge bistra alternativ, "ska ni eller ska vi lösa problemet?"

Se också A7, Ynet,  

........

http://ltz.se/nyheter/utrikes/1.4591148-raket-mot-eilat

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.908540-raket-mot-eilat

 

 http://ekuriren.se/nyheter/varlden/1.1398646-raket-mot-eilat

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/raket-mot-eilat_6979873.svd

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Share