Hur blockerar man vissa celler i Excel?

Lås cellerna för att skydda dem

 1. Markera cellerna som ska låsas.
 2. I gruppen Justering på fliken Hem klickar du på den lilla pilen för att öppna popup-fönstret Formatera celler.
 3. På fliken Säkerhet markerar du kryssrutan Blockerad och klickar sedan på OK för att stänga popup-fönstret.

Hur kan jag förhindra att ett kalkylblad tas bort?

För att förhindra att andra användare ändrar, flyttar eller tar bort data i ett Excel-kalkylblad, av misstag eller avsiktligt, kan du låsa cellerna och sedan skydda arket med ett lösenord.

Hur blockerar man Excel?

Skydda en Excel-fil

 1. Välj Arkiv> Info.
 2. Markera rutan Skydda arbetsbok och välj Kryptera med lösenord.
 3. Ange ett lösenord i rutan Lösenord och välj sedan OK.
 4. Bekräfta lösenordet i rutan Ange lösenord igen och välj sedan OK.

Hur man fryser kolumner och rader samtidigt i Excel?

För att frysa flera rader och kolumner samtidigt, välj en cell under den sista raden och till höger om den sista kolumnen som ska frysas. Till exempel, för att frysa den första raden och den första kolumnen, välj cell B2, gå till fliken VISA och klicka på Frys rutor under Frys rutor.

Hur fryser man celler i Excel för Mac?

Lås celler för att skydda dem i Excel för Mac

 1. Markera cellerna som ska låsas.
 2. Välj Celler från Format-menyn eller tryck. …
 3. Klicka på fliken Säkerhet och se till att rutan Blockerad är markerad. …
 4. Om du behöver låsa upp vissa celler, välj dem.

Hitta 43 relaterade frågor

Hur låser man celler på excel med dollar?

Markera cellen du vill använda som referens och tryck på F4. Om du trycker på F4-tangenten en andra gång kommer du bara att blockera raden som referens (t.ex.: A $ 2), om du trycker på den en tredje gång tar kolumnen som en absolut referens (t.ex.: $ A2).

Vad används dollarn till i Excel?

Dollar Excel snabbnyckel

När du skapar en formel i Excel kan du använda dollartecken ($) på en cellreferens genom att trycka på funktionstangenten F4 när markören är bredvid (eller inuti) en cellreferens.

Hur fryser jag de två första raderna i Excel?

Frys rader och kolumner i Excel

 1. För att frysa en enskild rad, klicka på Frys översta raden.
 2. För att frysa en enskild kolumn, klicka på Frys första kolumn.
 3. För att frysa mer än en rad eller kolumn eller frysa både rader och kolumner samtidigt, klicka på Frys fönster.

Hur fryser man flera kolumner i Excel?

För att frysa flera rader (som börjar med rad 1), välj raden under den sista raden du vill frysa och klicka på Frys rutor. För att frysa flera kolumner, välj kolumnen till höger om den sista kolumnen som du vill frysa och klicka på Frys rutor.

Hur fryser man första raden och första kolumnen i Excel?

För att frysa både den första raden och den första kolumnen i Excel och för att kunna rulla Excel-kalkylbladet till höger/vänster och upp/ned, placera dig helt enkelt i den första cellen som kommer att rulla fritt och klicka på: Visa> Fönster> Frys rutor.

Hur förhindrar man redigering av en Excel-fil?

Om syftet är att skydda alla celler i kalkylbladet, se till att inga celler är redigerbara, klicka bara på fliken Granska och sedan på ikonen Skydda ark.

Hur döljer och låser man Excel-kolumner?

Klicka på Kutools Plus> Arbetsbladsdesigner för att aktivera fliken Design och klicka sedan på Lås upp celler för att låsa upp alla celler i det aktuella arket. 3. Välj kolumnerna som du vill dölja och skydda och klicka sedan på Design > Lås celler.

Vilken funktion har det avancerade filtret mer än filtret?

Excels avancerade filter kan användas för att utföra mer komplexa filter än Excels autofilter. Det avancerade filtret används för att filtrera en datamängd baserat på användardefinierade kriterier. Dessa kriterier kan tillämpas på flera kolumner med data samtidigt.

Hur redigerar man Libreoffice-skyddade celler?

Gå till menyn Verktyg – Skydda cell och klicka sedan på Ark … eller Dokument … för att ta bort bocken. Om du har tilldelat ett lösenord, skriv det i fönstret och bekräfta sedan ditt val med OK.

Vilken är standardcellinställningen på fliken Skydd i fönstret Formatera celler?

Som standard är Låst aktiverat för alla celler i ett kalkylblad. När det här alternativet är aktiverat och kalkylbladet är skyddat kan du inte göra följande: Ändra celldata eller formler. Skriv in data i en tom cell.

Hur tar man bort Excel scroll lock?

Klicka på Ändra PC-inställningar. Välj Tillgänglighet > Tangentbord. Klicka på skjutreglaget för tangentbord på skärmen för att aktivera det. När tangentbordet på skärmen visas på skärmen klickar du på knappen SCROLL LOCK.

Hur upprepar du rubriken i Excel?

Skriv ut rad- och kolumnrubrikerna

 1. Klicka på arket.
 2. I gruppen Arkalternativ på fliken Sidlayout markerar du kryssrutan Skriv ut under rubriker.
 3. Välj Skriv ut från Arkiv-menyn. Förhandsgranskningsfönstret visar hur arket kommer att se ut när det skrivs ut.

Hur ser du till att rad- och kolumntitlar visas när du bläddrar igenom arket?

Klicka i cellen under kolumntiteln och till höger om radtiteln och använd kommandot Fönster / Frys rutor.

Hur skapar man en rullgardinsmeny i Excel?

För att infoga en rullgardinsmeny i en Excel-cell är det helt enkelt nödvändigt att välja kolumnen, eller intervallet, där vi avser att infoga menyn – i det här fallet väljer vi kolumn D – och gå till Data> Validera data. Vi väljer «Lista» (vi är i «valideringskriterier» och «Tillåt»).

Vilka och hur många referenser kan tillämpas på Excel-celler?

Terminologin som används är följande: B2 Relativ referens. $ B2 Absolut blandad kolumnreferens, radrelativ. B $ 2 Absolut blandad radreferens, relativ kolumn.

Vad används F4-tangenten till när man anger en formel?

11 – F4 på formelfältet för att infoga en cell med absoluta referenser. F4-tangenten förutom att upprepa det sista kommandot har en annan viktig egenskap. När du anger en cellreferens som A1 i formelfältet, om du trycker på F4 omvandlas den omedelbart till en absolut referens $ A $ 1.

Vilken är den korrekta syntaxen för att beräkna medelvärdet av värdena som finns i de 3 cellerna?

Syntax för MEDIA-funktionen

Syntaxen för funktionen är som följer: = AVERAGE (num1;[num2]; …) Där num1 är obligatoriskt, medan följande värden är valfria. 1 till 255 celler, cellintervall eller siffror som du vill beräkna genomsnittet av.

Hur aktiverar man F4 i Excel?

F4 => Tillämpa absoluta och relativa referenser i formeln på en cellreferens. CTRL + F4 => Stäng den valda arbetsboken. ALT + F4 => Stäng Excel.

Hur sätter man formeln i Excel?

Nedan är ett exempel på en enkel formel.

 1. På kalkylbladet klickar du på cellen där du vill ange formeln.
 2. Skriv = (lika-tecken) följt av konstanterna och operatorerna (upp till 8192 tecken) som ska användas i beräkningen. …
 3. Tryck på ENTER (Windows) eller ENTER (Mac).

Hur förvandlar man formel till Excel-nummer?

Tips: När du redigerar en cell som innehåller en formel kan du trycka på F9 för att permanent ersätta formeln med dess beräknade värde.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *