Innebörden av elevbegränsning?

Detta är ett system som låter dig skydda den minderåriga som har rättigheterna relaterade till de medel som sätts in på ett specifikt löpande konto. Tack vare förekomsten av denna begränsning kommer det inte att vara möjligt för föräldrar att använda medlen på ett felaktigt sätt, till exempel för ändamål som inte har att göra med den minderåriges intressen.

När upphör elevbindningen?

Förlöser elevrelationen vanligtvis vid 18 års ålder eller finns det olika fall? Jag specificerar att jag inte har något handikapp, jag är kapabel att förstå och vilja.

Hur öppnar man ett löpande konto för minderåriga?

För att öppna ett löpande konto för minderåriga måste föräldern eller vårdnadshavaren ha följande dokument:

  1. identitetskort för föräldern/vårdnadshavaren och den minderårige;
  2. ett dokument som intygar barnets föräldraskap eller skydd.

Vilken ungdomsbank?

Genius Teen är det nominella sparinlåningskontot designat för barn i åldrarna 13 till 17 som bor i Italien som gör att de kan hantera sina besparingar och göra inköp självständigt, inom avtalsgränserna.

Hur öppnar man en sparbok i en bank?

För att öppna ett av dessa häften är det nödvändigt att presentera dessa dokument:

  1. skattekod för en eller båda föräldrarna;
  2. Italienskt identitetskort eller ett identitetskort från ett EU-land eller ett italienskt körkort eller pass från något främmande land;
  3. skattelagstiftningen för den minderårige;

Hitta 15 relaterade frågor

Hur mycket kostar en sparbok?

Posthäftet är kostnadsfritt, förutom stämpelskatten, och ger dig möjlighet att tillgodoräkna dig din pension, plus en gratis försäkring som täcker möjligheten till stöld av kontanter i kassan, upp till en maximal summa av 700 euro per år.

Hur fungerar sparboken?

Det finns två typer: gratis: det är möjligt att ta ut eller sätta in pengar utan tids- eller beloppsgränser; bundna: beloppen förblir insatta under en viss i förväg fastställd tid. Detta kan leda till ytterligare kostnader för att frigöra beloppen innan deadline.

Hur mycket kostar det att öppna en sparbok i en bank?

Minimisatsen är 0,01 %. Det är dock nödvändigt att stå för både stämpelskatten, motsvarande 34,20 euro per år, och underhållskostnaderna, motsvarande 12 euro per år.

CheBanca var hittar jag genomsnittliga aktier?

Hej, du kan hitta dokumentet som hänför sig till ISEE:s genomsnittliga lager genom att gå till ditt kundområde på www.chebanca.it på följande sökväg: Från den högra menyn> Min profil> Arkiv> Produkter> välj produkten, typen (ISEE lager). ) och perioden.

Vilken bank erbjuder högre räntor 2021?

Topp 3 Libero: Progetto Banca Progetto-konto. BCC för webben av AltroConsumo. Gratis konto för FCA Bank.

Topp 3 begränsade:

  • ViviConto Extra från ViviBanca.
  • GBM Bank Tidsinsättning.
  • Rendimax Top från Banca IFIS.

CheBanca utan stämpelskatt?

Det digitala byteskontot CheBanca! den har ingen månadsavgift och garanterar gratis obegränsad verksamhet online och via kundtjänst. Stämpelskatten är alltid noll, även för lager över 5 000 euro, och kontot kombineras med ett betalkort utan avgift.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *